Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AXON

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów dyplomowych
  Luty 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Aktualne szkolenia:

Rezygnacja (telefoniczna lub pisemna) ze szkolenia nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają swojego udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone PEŁNYMI KOSZTAMI uczestnictwa.
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (C)APD a trudności w procesie komunikacji i uczenia się. Diagnoza i terapia.

Prowadzący: mgr Renata Borowiecka - pedagog korekcyjny, specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe jako muzykoterapeuta zdobyła w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz niepublicznych placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD.

Termin : NOWY TERMIN SZKOLENIA - 10 LUTEGO 2018 r.

Koszt szkolenia: 290 zł
Miejsce: Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Diagnoza i terapia autyzmu - poziom rozszerzony

Prowadzący: mgr Marzenna Radecka - psycholog specjalista psychologii klinicznej, mgr Anna Kopczuk - pedagog specjalny, mgr Sylwia Danilewska - psycholog, mgr Helena Wasiluk

Termin : 3 - 4 marca 2018 r.

Koszt szkolenia: 450 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Grupowe terapie dla osób z ASD

Prowadzący: mgr Anna Rogalska - pedagog specjalny, mgr Joanna Żarska - pedagog specjalny, terapeuta SI

Termin : 11 marca 2018 r.

Koszt szkolenia: 210 zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Wprowadzenie zmian w diecie jako czynnik wspomagający terapię osób z autyzmem

Prowadzący: mgr Ewa Jagodzińska-Piekarniak - Absolwentka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierunku dietetyka. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków, Polskiego Towarzystwa Dietetyki, jak również Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Na co dzień pracuje w szpitalu dziecięcym oraz jest wykładowcą WSR w Warszawie. Jest również ekspertem portali internetowych poświęconych zdrowiu, jak również autorką wielu artykułów dotyczących prawidłowego żywienia dzieci oraz diety w zaburzeniach rozwojowych.

Termin : 17 marca 2018 r., w godz. 9:00 - 16:00

Koszt szkolenia: 290 zł (cena dla rodziców dzieci objętych opieką Poradni NZOZ Axon lub PPP Mentor - 260 zł)
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519 170 872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
Nazwa szkolenia: Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
Prowadzący: dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych. mgr Martyna Polczyk: absolwentka filologii polskiej , logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracuje jako neurologopeda i nauczyciel języka polskiego.

Termin : 19 maja 2018 r., w godz. 9:00 - 16:00

Koszt szkolenia: 410zł
Miejsce:Białystok
Zapisy: tel:519-170-872, e-mail: szkolenia@mentor-med.pl
   

INFORMACJE I ZAPISY:

AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok
Sprawy organizacyjne: Joanna Olszewska - 519 170 872; e-mail: szkolenia@mentor-med.pl

Pobierz:

- kartę zgłoszenia na szkolenie doc


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie karty zgłoszenia.

Rezygnacja (telefoniczna lub pisemna) ze szkolenia nie później niż 4 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych. Osoby, które nie odwołają swojego udziału w szkoleniu w wyznaczonym terminie, zostaną obciążone PEŁNYMI KOSZTAMI uczestnictwa.
Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę odesłać na szkolenia@mentor-med.pl

OFERTA DLA NAUCZYCIELI aa