Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AXON

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

O nas

Początkiem naszej działalności był Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który od 2008 roku na terenie całego kraju organizuje kursy kwalifikacyjne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Zrealizowaliśmy już XI edycji 500 – godzinnych kursów m.in. w: Lublinie, Węgrowie, Chełmie, Łukowie, Olsztynie.

Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą autystyczną. Organizujemy również szkolenia Rad Pedagogicznych oraz osób indywidualnych (terapeutów, członków rodzin osób z autyzmem) z zakresu problematyki autyzmu. Dysponujemy kadrą doświadczonych specjalistów i wykładowców.

Leszek Twarowski, Dyrektor Centrum Edukacji „MENTOR” za wspieranie działań na rzecz osób z autyzmem na Lubelszczyźnie otrzymał Nagrodę Fundacji Alpha.

Od stycznia 2012r. w wyniku konsultacji ze środowiskiem lekarzy i terapeutów uruchomiliśmy Poradnię dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Od stycznia 2013 roku rozpoczęły swoją działalność Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem.

NZOZ AXON oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dla osób
z podejrzeniem lub stwierdzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu


Świadczenia realizowane w ramach umowy z NFZ:
1. Porada lekarska diagnostyczna
2. Porada kompleksowo-konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
3. Indywidualny program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwojuPodstawowe jednostki chorobowe, wchodzące w skład całościowych zaburzeń rozwojowych, leczone w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:
• autyzm dziecięcy
• autyzm atypowy
• zespół Retta
• inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
• zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
• zespół Aspergera
• inne całościowe zaburzenia rozwojowe
• całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreśloneProwadzone przez specjalistów działania mają na celu:
• redukcję objawów psychopatologicznych u pacjentów
• poprawę w porozumiewaniu się werbalnym i niewerbalnym
• poprawę w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i poznawczym
• usamodzielnienie i przygotowanie do życia w wieku dorosłym
• pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczych i wychowawczychW ramach pracy Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju oferujemy każdej rodzinie:
• kompleksową specjalistyczną diagnozę kliniczną i funkcjonalną,
• opracowanie dla każdego świadczeniobiorcy indywidualnego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego,
• realizację indywidualnych i grupowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
• ocenę specyficznych problemów opiekuńczych i społecznych rodziny wynikających z zaburzeń rozwojowych dziecka i pomoc w ich rozwiązywaniu,
• prowadzenie okresowej oceny postępów dziecka i dostosowywanie programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do jego aktualnych potrzeb i możliwości,
• nadzór merytoryczny nad prowadzeniem rehabilitacji w środowisku funkcjonowania świadczeniobiorcy oraz doradztwo, m.in. w zakresie adaptacji warunków środowiskowych do potrzeb i możliwości funkcjonalnych, realizacji programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, odpowiedniej diety, itp.,W ramach pracy Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oferujemy:
• Poradę lekarską diagnostyczną
• Poradę lekarską terapeutyczną
• Poradę lekarską kontrolną
• Poradę psychologiczną diagnostyczną
• Poradę psychologiczną
• Psychoterapię (indywidualną)W ramach pracy Zespołu Leczenia Środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem oferujemy:
• Poradę lekarską diagnostyczną
• Poradę lekarską terapeutyczną
• Poradę lekarską kontrolną
• Wizytę, poradę domową lub środowiskową (lekarska, inna specjalistyczna)
• Sesję wsparcia psychospołecznego (grupa max. 6 osób)