AKADEMIA MŁODYCH TALENTÓW „MENTOREK”

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

Mońki, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1)

tel. 85 716 62 21, 509 869 855

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Zajęcia edukacyjne

współfinansowane z PO Kapitał Ludzki

Z indywidualizacją rozwój osiągamy – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

W semestrze wiosennym roku szkolnego 2013/2014 zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, w Szkole Podstawowej w Różanymstoku i w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim zajęcia edukacyjne z zakresu:

Na miejsca! Do życia gotowi! Start!

W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 Centrum Edukacji „Mentor„ w Mońkach na zlecenie Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzone były następujące zajęcia:

PO KL + 9.1.2 = nowoczesna szkoła!

W latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015 Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach realizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego uczniowie Zespołu Szkół w Pozezdrzu mogli bezpłatnie uczestniczyć w następujących zajęciach:

Edukacja – każdy może osiągnąć sukces

Od listopada 2012 r. do sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach prowadziła następujące zajęcia, zorganizowane w Gimnazjum w Goniądzu:

Sukces w edukacji dla każdego – rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej w Goniądzu”

Od listopada 2012 r. do sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach zorganizowało zajęcia w Szkole Podstawowej w Goniądzu. Dzieciaki z klas IV - VI mogły skorzystać z następujących zajęć:

Od ucznia do profesjonalnego mechanika

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 zorganizowaliśmy zajęcia w Zespole Szkół w Szczuczynie. W ramach projektu realizowanego przez naszą placówkę uczniowie liceum i technikum mogli skorzystać z następujących zajęć:
 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe:
  • język polski
  • jęz. angielski
  • jęz. niemiecki
  • matematyka
  • podstawy konstrukcji maszyn
  • układy sterowania i regulacji
  • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
  • koło motoryzacyjne
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych:
  • jęz. polski
  • jęz. angielski
  • jęz. niemiecki
  • matematyka
  • podstawy konstrukcji maszyn
 3. Indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla młodzieży
 4. Zajęcia z psychologiem
 5. Zajęcia z pedagogiem

Świat nauki – chcemy go dobrze poznać

Od marca 2012 r. do czerwca 2013 r. 207 dzieci ze szkół podstawowych w gminie Kolno (Janowo, Borkowo, Czerwone, Lachowo, Wykowo, Zabiele, Zaskrodzie) uczestniczyło w poniższych zajęciach, prowadzonych przez naszą firmę:

Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego

Od lutego 2012 r. do września 2013 r. we współpracy z Zespołem Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży zrealizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego”. Uczniowie Technikum nr 9 w Łomży uczestniczyli w następujących zajęciach:

Uwierzyć w siebie

Od grudnia 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach na zlecenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu zrealizowała w ramach projektu „Uwierzyć w siebie” następujące, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zajęcia:

Mój świat – Bajka – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii

Od listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach był wykonawcą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod tytułem „Mój świat – Bajka – wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii”. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie bezpłatnie korzystali z zajęć z:

Rozwijam umiejętności

Od kwietnia 2011 r. do czerwca 2012 r. Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach we współpracy z Urzędem Miejskim w Kolnie realizujowały projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod tytułem „Rozwijam umiejętności”. w ramach projektu uczniowie klas I - III w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolnie i w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie uczestniczyli w nieodpłatnych zajęciach edukacyjnych: