Centrum Edukacji „Mentor”

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

Mońki, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1)

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
strona główna |  kursy zawodowe |   kursy językowe |   kurs pedagogiczny |   kursy maturalne |   EFS – PO Kapitał Ludzki

Szkolenia bhp i pierwsza pomoc

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zorganizujemy w Państwa instytucji/firmie w uzgodnionym terminie. Cena szkolenia uzależniona jest od liczby uczestników.

NAZWA SZKOLENIA CEL SZKOLENIA LICZBA GODZIN KOSZT
Kurs doskonalący w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem kursu zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz uświadomienie znaczenia prawidłowego jej udzielania w stanie zagrożenia życia. 8 od 90,-
Szkolenie bhp dla nauczycieli i pracowników administracyjno - biurowych Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych. 8 od 45,-
Szkolenie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń. 8 od 45,-
Szkolenie bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnianie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. 16 od 85,-

INFORMACJE I ZAPISY:


Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku, ul. Antoniukowska 11, lok. 21;
Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1)
e-mail: sekretariat@centrumedu.pl
tel. 85 716 62 21, 509 869 835

Zlecenie do pobrania

plik doc