Centrum Edukacji „Mentor”

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

Mońki, ul. Al. Niepodległości 11B, lok. 02B (poziom -1)

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
strona główna |  kursy zawodowe |   szkolenia bhp i p.poż. |   kursy językowe |   kurs pedagogiczny |   kursy maturalne

Konferencja podsumowująca projekt
„Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego grupę docelową stanowiło 66 nauczycieli, w tym 36 kobiet i 30 mężczyzn kształcenia zawodowego, zatrudnionych i zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego.

Podczas seminarium Pan Leszek Twarowski przedstawił cele i działania projektu: podniesienie kompetencji nauczycieli kluczowych branż województwa podlaskiego w zakresie stosowania nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz wykorzystania nowych branżowych technologii.

Zakres projektu obejmował szkolenie z modernizacji systemu kształcenia zawodowego (wprowadzenie do zmian podstawy programowej kształcenia w zawodzie) w wymiarze 42 godzin oraz dwudniowe wizyty studyjne u wiodących pracodawców kluczowych branż województwa podlaskiego.

W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście: mgr inż. Eugeniusz Mruczyński – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, mgr inż. Łucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, mgr inż. Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, dr inż. Jerzy Kołłątaj- Naczelna Organizacja Techniczna, mgr inż. Rafał Michałowski – wicedyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, mgr inż. Bogusław Łącki – Prezes Zarządu APS Automatyka Pomiary Sterowanie S.A, mgr inż. Małgorzata Sutuła – dyrektor ZSB-G w Białymstoku, dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu województwa podlaskiego, uczestnicy projektu, pracownicy Centrum Edukacji „Mentor”, zespół projektowy.

Podczas seminarium zaproszeni gości przedstawili istotne tematy z zakresu szkolnictwa zawodowego na terenie województwa podlaskiego. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.