Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Kurs " Biblioterapii"

organizowany w dniach 07 października 2017 r. - 02 grudnia 2017 r. dla Nauczycieli z Zespołu Szkół w Choroszczy

V konferencji na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem

22 listopada 2017 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Hanny Kasperowicz wzięliśmy udział w V konferencji na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem pt. „Wskaż mi drogę – model kompleksowego wsparcia osób z autyzmem oraz ich rodzin” która odbyła się w Specjalnym Osrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie, który od lat współpracuje z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Dziękujemy serdecznie za zaproszenie.

GRANTY Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty 2017 r.

W dniu 21 października 2017 r. w ramach Grantów warmińsko – mazurskiego Kuratora Oświaty odbyło się szkolenie pt. „Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy jako narzędzie wspomagające wychowawczą rolę szkoły” w którym wzięło udział 75 Nauczycieli.

Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch - zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju

Szkolenie „Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch - zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju” organizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku wraz ze specjalistami z Poradni AXON Panią Moniką Korotkiewicz i Jolantą Bursa.

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego

W środę 25 października 2017 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Studiów Podyplomowych realizowanych w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Inaugurację poprowadziły Pani Patrycja Mikucka oraz Pani Ewelina Skibicka.Obecny był również Dyrektor Ośrodka Pan Leszek Twarowski oraz wieloletni wykładowcy Pani Bożena Baranowska oraz Pan Marek Frąckiewicz, który przedstawił wykład inaugurujący pt. „Zmiany w prawie oświatowym od 01 września 2017 r.”

Szkolenie z "Grupowych terapii dla osób z ASD" organizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz Poradnię AXON dnia 30 września 2017 r.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w BIAŁYMSTOKU

30 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjno - bankietowej AMBROZJA w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Białymstoku we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie. W roku akademickim 2016/2017 realizowano 28 kierunków pedagogicznych oraz 5 kierunków administracyjnych, które ukończyło 596 absolwentów. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w GRAJEWIE

31 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Grajewie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie.. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w PISZU – edycja II

31 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Piszu we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp

Egzaminy dyplomowe w Białymstoku

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbyły się egzaminy dyplomowe Studiów Podyplomowych realizowanych w Białymstoku przy współpracy z Wyższą Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Łącznie realizowano w Białymstoku 27 kierunków pedagogicznych ( Autyzm, Oligofrenopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne, Terapia Pedagogiczna, Rewalidacja, Geografia, Biologia, Historia, WOS, Informatyka, Surdopedagogika, Logopedia, Zarządzanie oświatą , Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Edukacja dla bezpieczeństwa) oraz kierunki związane z ochroną zdrowia i zarządzaniem ( Higiena i epidemiologia w ochronie zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Bezpieczeństwo i Higiena pracy). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowy rok akademicki 2017/2018 w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0. Zapraszamy również Absolwentów WSKPiSM do skorzystania ponownie z naszej oferty z 20% niższą.

Egzamin dyplomowy w Piszu

W piątek 9 czerwca 2017 r. odbył się egzamin dyplomowy z kierunków: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Piszu.
Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym

Egzamin dyplomowy z Logopedii w Grajewie

W sobotę 3 czerwca 2017 r. odbył się egzamin dyplomowy studiów podyplomowych z Logopedii.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Kurs „Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - I stopnia”

W dniach 26-28 maja 2017 r. odbył się kurs "Metody Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne - I stopnia". Zapraszamy do zapoznania z ofertą naszych specjalistycznych szkoleń

doc

Wycieczka przyrodnicza do Rezerwatu Krzemianka

27 maja 2017 r. Studenci Studiów Podyplomowych z zakresu Geografii oraz Biologii w ramach zajęć wybrali się na wycieczkę przyrodniczą z Przewodnikiem do Rezerwatu Przyrody Krzemianka. Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka pozwoliła studentom na poszerzenie wiedzy przyrodniczej a przygotowana przez leśników ścieżka turystyczna prowadząca przez Rezerwat umożliwiła podziwianie piękna tego niezwykłego terenu. Wycieczka zakończyła się ogniskiem.

Konferencja „Edukacja dla przyszłości”

W dniach 20-21 maja 2017r. w Warszawie z inicjatywy Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się ogólnopolska konferencja p.t. „Edukacja dla przyszłości”. W części merytorycznej wykłady wygłosili: Rektor WSKPISM dr Monika Brenner-Zawierucha p.t. ”Co dalej z naukami humanistycznymi?” oraz wykładowca uczelni dr hab. Mirosław Murata p.t. „Edukacja dla przyszłości”. W dalszej części z ofertą studiów licencjackich i magisterskich zapoznał dyrektor Instytutu- Rafał Kosmulski, natomiast ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018 przedstawiła Krystyna Adaśko zastępca dyrektora instytutu studiów podyplomowych. W II części konferencji odbyły się konsultacje indywidualne według regionów podczas których w praktyczny sposób omawiano podsumowanie organizacji roku akademickiego 2016/2017 oraz przygotowanie do rekrutacji oraz organizacji roku akademickiego 2017/2018. W konferencji wzięli udział dyrektorzy filii, partnerzy instytutu.

Zajęcia warsztatowe z "Metod i form terapii w różnych grupach wiekowych" na studiach podyplomowych realizowanych przez nasz Ośrodek w Białymstoku.

Konferencja w Sokółce

8 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja pt. "Wspieranie rozwoju dziecka - autyzm w podejściu niedyrektywnym" organizowana przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku wspólnie z Zespołem Szkół Integracyjnych w Sokółce. Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor Maria Andrzejewska, która przywitała zaproszonych gości oraz podziękowała za obecność. Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Adam Marian Kowalczuk oraz Pan Leszek Twarowski - Dyrektor NZOZ AXON w Białymstoku. Wykład "Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu" poprowadziła Pani Teresa Gołaś - Sidun - specjalista w dziedzinie psychiatrii. Następnie diagności i terapeuci z Poradni NZOZ AXON: Anna Kopczuk, Anna Zawada oraz Anna Zalewska przedstawiły interesujący temat "Wokół relacji - rozwojowe spojrzenie na terapię autyzmu". Po przerwie swój występ rozpoczął Pan Adrian Borowik z wykładem "Kochać kogoś, to być z nim szczęśliwym". Na zakończenie Pan Ireneusz Wesołowski - tata dziecka autystycznego przedstawił temat: Dołączanie - przepustka do świata interakcji"

Konferencja

MEMORIAŁ IRENEUSZA KAPUSTY

MEMORIAŁ IRENEUSZA KAPUSTY

04 lutego 2017 r. w dwóch monieckich halach sportowych przy SP 2 i Zespole Szkół odbył się II Memoriał im. Ireneusza Kapusty w siatkarskich czwórkach. Do rozgrywek przystąpiło czternaście zespołów, między innymi z Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Supraśla, o bardzo oryginalnych i często dziwnie brzmiących nazwach. Na uroczystości otwarcia i zamknięcia była obecna bardzo liczna rodzina Ireneusza Kapusty: rodzeństwo (bracia, siostra), dzieci (synowie i córka) oraz zięciowie i synowe.

więcej ...

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Dnia 15 października 2016 r. w Sali konferencyjno – bankietowej AMBROZJA odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Wykład inauguracyjny pt. „Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw” wygłosiła Pani Krystyna Adaśko – Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych WSKPiSM w Warszawie. Kolejnym elementem inauguracji było przedstawienie oferty Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie przez Panią Patrycję Mikucką oraz Panią Ewelinę Skibicką. Kwestię organizacyjną studiów podyplomowych w Białymstoku w roku akademickim 2016/2017 przedstawił Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Leszek Twarowski. W Białymstoku zostały utworzone następujące kierunki studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika , Autyzm , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Terapia pedagogiczna Przygotowanie pedagogiczne , Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno –pedagogiczną, Rewalidacja ,Terapia zajęciowa z arteterapią , Logopedia , Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Biologia w szkole , Geografia w szkole , Historia w szkole , Informatyka w szkole , Kształcenie informatyczne w edukacji , Matematyka w szkole , Pedagogika sztuki – plastyka , Wiedza o społeczeństwie , Doradztwo zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy Zarządzanie oświatą, Higiena i epidemiologia w opiece zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Uroczyste rozdanie świadectw

Dnia 19 września 2016 r. w Sali konferencyjno – bankietowej AMBROZJA w Białymstoku odbyło się Uroczyste rozdanie świadectw zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku ( dawniej w Mońkach). Świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych wręczył dyrektor ośrodka Pan Leszek Twarowski. W Białymstoku w roku akademickim 2015/2016 były realizowane następujące kierunki: Oligofrenopedagogika , Autyzm ,Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Terapia pedagogiczna, Przygotowanie pedagogiczne , Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Rewalidacja , Terapia zajęciowa z arteterapią. Ukończyło je 420 absolwentów.

Jubileusz 25-lecia

10 czerwca 2016 r. mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystości jubileuszu 25-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. H. Sienkiewicza w Świdniku. To była wzruszająca uroczystość, która na długo pozostanie w naszej pamięci oraz wszystkich uczestników.

Konferencja „W świecie Zmysłów”

W świecie Zmysłów

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością z Terapeutami pt. „W Świecie Zmysłów”.

więcej ...

Konferencja „Autyzm – od nauki do praktyki”

Konferencja Autyzm – od nauki do praktyki

W dniach 25-27 września 2015 r. Pan Leszek Twarowski, reprezentujący NZOZ AXON w Białymstoku – Poradnię dla osób z autyzmem, był uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było przybliżenie psychologom, terapeutom, nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci z autyzmem najnowszej, rzetelnej wiedzy na temat diagnozy i terapii autyzmu.

więcej ...
doradca

Konferencja „AU! Mam AUTYZM?!” w Suwałkach

Konferencja szkoleniowa w ramach akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”
avatar

W dniu 1 kwietnia 2015 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pod hasłem: Au! Mam Autyzm?! w restauracji Rozmarino w Suwałkach.

więcej ...

„Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczenstwie”

Konferencja poświęcona integracji społecznej, zdiagnozowaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie edukacji przedszkolnej i szkolnej.
avatar

13 marca 2015 r. w sokólskiej Kawiarni „Lira” odbyło się spotkanie, na którym przypomniano rolę samorządu gminnego w integracji społecznej, zdiagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów prawnych w obszarze edukacji przedszkolnej i szkolnej. Na konferencję zaprosiła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

więcej ...

Konferencja podsumowująca projekt
„Podlascy nauczyciele inicjatorami zmian w obszarze kształcenia zawodowego”

avatar

30 marca w sali bankietowo - konferencyjnej Ambrozja w Białymstoku odbyło się seminarium upowszechniająco - podsumowujące projekt „Podlascy nauczyciele inicjatorami zamian w obszarze kształcenia zawodowego”, realizowany przez Leszka Twarowskiego - Centrum Edukacji „Mentor”.

więcej ...

„Powszechne monitorowanie procesu wdrażania

podstaw programowych kształcenia w zawodach”

W imieniu Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, serdecznie zachęcamy szkoły prowadzące kształcenie w zawodach do udziału w powszechnym monitorowaniu procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach, które rozpocznie się 10 września 2013r.

Do 15 września 2013 r. dyrektorzy będą mogli zgłaszać udział swojej szkoły/zespołu szkół w powszechnym monitorowaniu wypełniając formularz zgłoszeniowy. Na podstawie informacji udzielonych w formularzu szkoły otrzymają Państwo kody dostępu do ankiet, które będą aktywne od 20 września do 5 października br.

Wszystkie szkoły, które poprawnie zakończą proces wypełniania ankiet, do końca tego roku kalendarzowego otrzymają informację zwrotną zawierającą podsumowanie wyników monitorowania.

Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach odbędzie się w całości online pod adresem internetowym www.monitorowanieppkz.pl (strona będzie dostępna od 10 września do 5 października 2013 r.).

Zapraszamy

podn

„Zaburzenia autystyczne u dzieci – wyzwaniem dla współczesnej edukacji”

Dnia 21 maja 2013 r. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach – Pan Leszek Twarowski miał zaszczyt wystąpić na konferencji w Świdniku.
więcej ...


Idea holizmu w odniesieniu do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

„Zatriumfować nad własnymi trudnościami” – tak może brzmieć paradygmat niepełnosprawności. Gdybyśmy odnieśli go do rodziny i bliskich osoby niepełnosprawnej bliżej byłoby do stwierdzenia – „Zatriumfować nad naszymi trudnościami!”. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na osoby dotknięte całościowymi zaburzeniami rozwoju, rolę rodziny oraz placówek medycznych i oświatowych, które współuczestniczą w procesie terapeutyczno – rehabilitacyjnym.

Pobierz cały artykuł w wersji pdf

W skrócie o nas

Szanowni Pedagodzy

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach powstał w 2001 roku i został wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przy Podlaskim Kuratorze Oświaty pod poz. 7.

podn

Ośrodek prowadzi kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli, organizuje seminaria, warsztaty i inne formy mające na celu wymianę doświadczeń, przygotowanie kadr dla wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli, planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

Z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach współpracuje szereg nauczycieli akademickich, edukatorów, metodyków i specjalistów, bardzo wysoko ocenianych przez słuchaczy za wiedzę merytoryczną, kompetencje i fachowość oraz współpracę ze słuchaczami i szkołami. Do dnia obecnego w naszej placówce kursy kwalifikacyjne ukończyło 1560 osób, natomiast ponad 7,5 tys. nauczycieli skorzystało z innych ofert kursów i szkoleń otrzymując stosowne zaświadczenia.

Pragnę przekazać Państwu plik ofert, które mam nadzieję pomogą Państwu podjąć decyzję, jak zdobyć wiedzę, która będzie przydatna w rozwiązaniu problemów zawodowych, wiedzę, która będzie inspirowała do poszukiwania ciekawych rozwiązań oraz efektywnych działań, będzie okazją do wymiany doświadczeń.

Leszek Twarowski
Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach