Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
doc

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

Program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych

dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, rodziców.

według ogólnopolskiego programu edukacyjno-wychowawczego

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, studentów kierunków pedagogicznych. W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”.

Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów.

Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania.
GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH:
– kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem,
– doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko,
– poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy,
– nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
– uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania
– w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej,
– ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości,
– pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych,
– poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem,
– nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych.


Część I - Budowanie relacji dorosły – dziecko
– Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
– Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
– Zachęcanie do samodzielności
– Motywowanie dziecka do współdziałania,
– Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
– Uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
– Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
– Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
– Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
– Kary a konsekwencje


Część II - Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi - "Rodzeństwo bez rywalizacji":
– Rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
– kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
– problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
– wpływ ról na relacje między dziećmi.
– Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje,
– Ryzyko porównań, inne sposoby motywowania dzieci do działania
– Równo czy sprawiedliwie?
– Mechanizmy wpisywania dzieci w role
– Kolejność urodzin a funkcjonowanie w rolach
– Wpływ rój na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania
– Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej


Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania: „ Szkoła dla rodziców, nauczycieli, wychowawców nastolatków”
– Rodzina, szkoła-budowanie prawidłowych relacji rodzic – nastolatek - nauczyciel.
– Granice-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez młodzież respektowane
– Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć- potrzeba decydowania o sobie
– Motywowanie nastolatka do współdziałania, współpracy
– Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań – kary, konsekwencje
– Konstruktywne rozwiązywanie problemów i konfliktów.
– Trudne tematy z nastolatkiem, seks, narkotyki, niebezpieczeństwo mediów
– Spotkanie z młodzieżą
– Spotkanie z rodzicami
– Wspólne spotkanie
Każda część programu zawiera 10 modułów tematycznych.

Czas i miejsce szkolenia do uzgodnienia. Dla grupy nauczycieli, pedagogów, psychologów istnieje możliwość szkolenia w trybie weekendowymKażdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

1. Certyfikat o ukończeniu szkolenia, który uprawnia do prowadzenia zajęć z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami

2. Komplet materiałów szkoleniowych - książka, zeszyty metodyczne oraz gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć, materiały merytoryczne w wersji elektronicznej i papierowej stanowiące komplet materiałów do prowadzenia zajęć z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami.