Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek


Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie w roku akademickim
2015/2016 absolwentom kursów kwalifikacyjnych Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach
oraz Szkół prowadzonych przez Centrum Edukacji „Mentor”
oferuje następujące zniżki:

studia podyplomowe – 5%
oferta „Trzeciego semestru” – 10 %

TRZECI SEMESTR

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH

Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii
i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

organizuje
podyplomowe kwalifikacyjne studia trzy – semestralne.
Jednakże dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach mamy ofertę tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”.
Pozwala to absolwentowi kursu uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika WSKP i SM w Warszawie w trakcie jednego semestru.
SZCZEGÓŁY OFERTY:


- Oferta kierowana jest do absolwenta kursu kwalifikacyjnego (rok ukończenia nie jest istotny).

- Na podstawie zaświadczenia z kursu z wyszczególnionymi zagadnieniami (wraz z ilością godzin) absolwent podejmuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w trybie indywidualnym.

- Tryb indywidualny oznacza zaliczenie różnic programowych wynikających z zaświadczenia z kursu i programu studiów.

- Tryb indywidualny trwa jeden semestr (od października do lutego lub od lutego do września) i kończy się egzaminem.

- Zajęcia trybu indywidualnego odbywają się w formie mieszanej, część realizowana jest w Białymstoku lub innej lokalizacji (np. Lublin, Węgrów, Olsztyn, Łomża), część w formie kształcenia na odległość.

- Po zdanym egzaminie, absolwent otrzymuje świadectwo studiów podyplomowych zawierające suplement z trzech semestrów (nie różni się ono od świadectwa studenta kończącego studia w trybie normalnym).

- koszt tzw.: TRZECIEGO SEMESTRU jest stały dla wszystkich kierunków i wynosi 1450 złotych (możliwość opłaty w ratach).

Oferta dotyczy następująch kierunków:


Lp. Nazwa kierunku Liczba semestrów Czesne za semestr Wpisowe
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 1 1200 zł 100 zł
2. Terapia pedagogiczna 1 1200 zł 100 zł
3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 1200 zł 100 zł
4. Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) 1 1200 zł 100 zł

Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł (nr konta: Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880]) w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dodatkowo dotyczy Oferty Trzeciego Semestru:
– kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego w danym obszarze
– wykaz zajęć zrealizowanych podczas kursu kwalifikacyjnego (nie dotyczy absolwentów kursów PODN w Białymstoku),

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@centrumedu.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121