Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Białystok, ul. Antoniukowska 11, lok. 21

tel. 85 716 62 21

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
studia podyplomowe|   kusy doskonalające |   kursy kwalifikacyjne |   szkolenia Rad Pedagogicznych |   szkolenia integracyjne |   autyzm - oferta szkoleń

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy kwalifikacyjne realizowane są w oparciu o programy ramowe Ministerstwa Edukacji Narodowej.

I. Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Jakie nadaje kwalifikacje?
Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Kurs kierowany jest dla osób, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.
Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów planowania pracy organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Kurs jest organizowany dla czynnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu oraz do nauczycieli kształcenia modułowego.
Liczba godzin: 150
Koszt: 1100 złII. Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Jakie nadaje kwalifikacje?
Celem kursu jest wyposażenie zainteresowanych nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach..
Liczba godzin: 150
Koszt: 1000 złIII. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
Jakie nadaje kwalifikacje?
Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Kurs nadaje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych; wyposaża uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką.
Liczba godzin: 210
Koszt: 1190 zł.