PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

„MENTOR” w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11 tel. 797 568 166

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Konferencja „W świecie Zmysłów”

23 października 2015 r. w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbyło się I Spotkanie Konsultacyjne Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnością z Terapeutami pt. „W Świecie Zmysłów”.

Koordynatorkami i osobami prowadzącymi konferencję były logopeda Pani Beata Piktel, posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i psycholog Pani Dorota Maliszewska, która ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowań przygotowujących do pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi i  zachowań.

Jako prelegenci wystąpiły osoby mające długoletnie doświadczenie m.in. w pracy z dziećmi autystycznymi: Pan Leszek Twarowski, dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej AXON w Białymstoku, Pani Anna Kopczuk, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej MENTOR w Białymstoku. Pan Leszek Twarowski w swoim wystąpieniu poruszył problem potrzeby jak najwcześniejszej diagnozy dzieci autystycznych i wczesnego wspomagania, Pani Anna Kopczuk przybliżyła obecnym na konferencji istotę integracji sensorycznej. O współpracy z rodzicami mówiła Pani Teresa Andrzejewska pełniąca obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. 

Na konferencję zostały zaproszone również władze samorządowe: Pan Starosta Piotr Rećko, Pan Krzysztof Szczebiot i Pani Burmistrz Ewa Kulikowska, którą reprezentowała Pani Anna Żemajduk, inspektor oświaty. Uczestnikami  konferencji byli także dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli oraz rodzice uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Dyrektor ZSI w swoim wystąpieniu mówiła o trzech podstawowych filarach, które dają szansę na odniesienie sukcesu w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych: diagnoza, terapia i współpraca. Mówiła także o organizacji nauczania i rewalidacji dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym uczących się w oddziałach integracyjnych oraz o potrzebie współpracy z rodzicami tych uczniów. Zwróciła uwagę na potrzebę stworzenia etatu terapeuty, by uczniowie autystyczni mogli korzystać z tej formy pomocy na terenie szkoły. Rodzice na zakończenie konferencji zapisali swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące współpracy ze szkołą. Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań z rodzicami, które będą miały  charakter warsztatów. Temat spotkań będzie wynikał z oczekiwań rodziców.

W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów
W świecie Zmysłów