„Akademia Nauczania Zawodowego”


 
 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
ŻYCZENIA

Informacje o projekcie

Zapraszamy nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

do wzięcia udziału w szkoleniach:

Wykonawcą działania Bezpłatne Specjalistyczne krótkie formy doskonalenia - Kursy zawodowe dla nauczycieli jest Centrum Edukacji „Mentor” w Mońkach Leszek Twarowski.

Projekt „Akademia Nauczania Zawodowego” (nr umowy UDA-POKL.09.04.00-20-146/12-00 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.

Głównym celem Projektu jest wzrost efektywności zatrudnienia nauczycieli z województwa podlaskiego poprzez udział w formach podwyższających kwalifikacje w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną. Grupę Beneficjentów Ostatecznych stanowi:

W ramach Projektu wspierane są następuje działania:

 1. Bezpłatne Podyplomowe Studia z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz Zarządzania Oświatą zwane dalej Studiami Podyplomowymi
 2. Bezpłatne Specjalistyczne krótkie formy doskonalenia - Kursy zawodowe dla nauczycieli

Projekt realizowany jest w okresie: 01.08.2013r. do 31.03.2015r.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. ks. Stanisława Suchowolca 6, pok. 228 A; 15-567 Białystok; czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600.

Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo podlaskie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet Projektu: 499 198,78 zł.