INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

tel. 85-716-62-21, 512-321-121

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
Powrót do oferty

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizo- wanie opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do spe- cjalistów terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów społecznych, pielęgniarek, zjoterapeutów/rehabilitantów. Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych (klub seniora, uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie osób starszych.Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trynie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.

 1. Podstawy anatomii i zjologii człowieka.
 2. Biologia starzenia się.
 3. Podstawy geriatrii ( epidemiologia i pro laktyka)

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

 1. Komunikacja społeczna
 2. Aktywizacja społeczna osób starszych
 3. Wsparcie psychologiczne osób starszych
 4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

 1. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych
 2. Techniki treningu pamięci
 3. Terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób starszych

 1. Podstawy prawa
 2. Organziacja opieki zdrowotnej w Polsce i UE
 3. Instytucje wspracia osób starszych.

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

 1. Dietetyka
 2. Turystyka zdorowtna i uzdrowiskowa Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja
 3. Medycyna naturalna i ziołolecznictwo
 4. Zabiegi pielęgnacyjne i kosmetyczne
 5. Podstawy zjoterapii i rehabilitacji
 6. Pierwsza pomoc przedmedycznas
 7. Podstawy farmakologii
 8. Opieka paiatywna i terminalna.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł (nr konta: Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880]) w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@centrumedu.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121


Powrót do oferty