INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

tel. 85-716-62-21, 512-321-121

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
Powrót do oferty

Pedagogika Specjalna

Pedagogika Specjalna – uprawnienia pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz innymi utrudnieniami w rozwoju.

Opis studiów:
Adresatami studiów są nauczyciele, pedagodzy szkolni, specjaliści zatrudnieni w szkołach wszystkich typów oraz absolwenci wyższych studiów zawodowych i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a także w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju.

Czas trwania:

3 semestry (w tym jeden on –line), od 01.10 do 30.06., studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program studiów:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
 3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
 5. Metodyka zajęć korekcyjno kompensacyjnych
 6. Organizacja procesu terapeutycznego
 7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 8. Elementy diagnozy i terapii pedagogiczne
 9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej
 10. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 11. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)Współczesne kierunki w pedagogice
 12. Wybrane zagadnienia z zakresu korygowania zaburzeń mowy\
 13. Wspomaganie i rewalidacja osób z zaburzeniami sensorycznymi / wzroku i słuchu /
 14. Wspomaganie i rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie
 15. Wspomaganie i rewalidacja przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
 16. Wspomaganie i rewalidacja osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 17. Praca z uczniem zdolnym
 18. Praca z uczniem z Autyzmem i z Zespołem Aspergera
 19. Elementy surdopedagogik
 20. Elementy tyflopedagogiki
 21. Profilaktyka, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
 22. Specyficzne trudności w uczeniu się – dysortografia, dysgrafia – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 23. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 24. Wprowadzenie do poradnictwa i podstawy pracy z rodzin
 25. Pedagogika rodziny dziecka dysfunkcyjnego
 26. Technologia informacyjna w pracy terapeutycznej
 27. Nowatorskie metody pracy rewalidacyjnej
 28. Arteterapia
 29. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych
 30. Praktyka zawodowa 120 godz.

Koszt studiów:

3300 zł (3 x 1100 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 330 zł), opłata rekrutacyjna 100 zł


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł (nr konta: Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880]) w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@centrumedu.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121


Powrót do oferty