INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

tel. 85-716-62-21, 512-321-121

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
Powrót do oferty

Trener w organizacji

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Trener w organizacji ma na celu wyposażenie absolwentów w kompetencje związane z m.in. projektowaniem procesów rozwojowych w organizacji, zarządzaniem procesem szkoleniowym, realizacją projektów szkoleniowych grup pracowniczych, badaniem efektywności procesów, realizowanych szkoleń przez rmy zewnętrzne.

Studia adresowane są w szczególności do osób, chcą rozwijać umiejętności pracy z zespołem pracowniczym, swoją przyszłość wiążą z zawodem trenera wewnętrznego. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w różnej formie: warsztatów, treningów oraz spotkań grupowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem przeprowadzenia 4 godzinnego warsztatu szkoleniowego w parach trenerskich.

CZAS TRWANIA:

2 semestry – 220 godzin, od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia odbywać się będą w trybie weekendowym (soboty, niedziele) w trakcie zjazdów realizowanych średnio co 3 tygodnie. Metody pracy trenerskiej: wykład (e-learning), ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki, case study, gry kierownicze i kompetencyjne.

PROGRAM:

 1. Trening interpersonalny
 2. Obszary kompetencji i miejsce trenera w organizacji
 3. Organizacja samoucząca się
 4. Trening umiejętności osobistych trenera
 5. Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń
 6. Psychologiczne aspekty procesu uczenia się
 7. Analiza potrzeb szkoleniowych
 8. Opracowanie projektów rozwojowych i projektowanie sesji szkoleniowych
 9. Techniczne aspekty organizacji szkoleń
 10. Prowadzenie szkoleń i instruktaży stanowiskowych-metody i narzędzia
 11. Projektowanie narzędzi do ewaluacji szkoleń
 12. Certy kacja szkolonych pracowników

PROFESJONALNA PREZENTACJA –WARSZTATY:

 1. Coaching jako narzędzie wspierające trenera i doskonalące kompetencje
 2. Narzędzia Action Learning i Mastermind
 3. Monitoring rozwoju kompetencji pracowniczych
 4. Sporządzanie raportów, analiz jakościowych i ilościowych;
 5. Kultura organizacyjna i zarządzanie wartościami rmy
 6. Wdrażanie zmian i zarządzanie wiedzą w organizacjach
 7. Polityka szkoleniowa oparta na rozwoju kompetencji
 8. Zwrot z inwestycji szkoleniowej
 9. Gry szkoleniowe i poszkoleniowe
 10. Współpraca z rmami zewnętrznymi
 11. Prowadzenie biznesu szkoleniowego
 12. Ocena procesów rozwojowych w organizacji

KOSZT STUDIÓW:

4000zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.


Wymagane dokumenty:
–wypełnione podanie na studia podyplomowe
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kserokopia dowodu osobistego,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno - Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł (nr konta: Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880]) w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

- Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

ul. Antoniukowska 11, lok. 21, 15-740 Białystok

Szczegółowe informacje:

podn@centrumedu.pl; tel. (85) 716-62-21, 512-321-121


Powrót do oferty