INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

tel. 85-716-62-21, 512-321-121

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów czerwiec 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek
Zrealizowane kierunki studiów podyplomowych
Kierunek studiów podyplomowych Miejsce Czas trwania

-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
- Rewalidacja
-Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-Terapia pedagogiczna
-Terapia zajęciowa z arteterapią
-Przygotowanie pedagogiczne
-Zarządzanie oświatą
-Oligofrenopedagogika
-Autyzm
-Wychowanie do życia w rodzinie
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
-Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
- Technika w szkole
Białystok
ul. Antoniukowska 11
październik 2015 – czerwiec 2016 r.

- Oligofrenopedagogika
- Terapia pedagogiczna
Pisz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu ul. Gizewiusza 10
październik 2015 – czerwiec 2016 r

-Autyzm
Mielnik

Zespół Szkół w Mielniku ul. Brzeska 132
październik 2015 – czerwiec 2016 r.
Logopedia Grajewo

Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie ul. Szkolna 12
październik 2015 – czerwiec 2017 r.

-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
-Pedagogika specjalna
- Rewalidacja
-Logopedia
-Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno
- pedagogiczną
-Terapia pedagogiczna
-Terapia zajęciowa z arteterapią
-Przygotowanie pedagogiczne
-Zarządzanie oświatą
-Oligofrenopedagogika
-Autyzm
-Surdopedagogika
-Język polski
-Pedagogika sztuki
- Plastyka
-Historia w szkole
-Wychowanie do życia w rodzinie
-Matematyka w szkole
-Geografia w szkole
-Biologia w szkole
-Informatyka z oprogramowaniem w szkole
-Kształcenie informatyczne w Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
-Tyflopedagogika
-Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
-Pedagogika lecznicza
-Wczesne nauczanie języka obcego
-Doradztwo zawodowe
Białystok

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Brukowa 2
październik 2016 – czerwiec 2017 r.

-Autyzm
-Oligofrenopedagogika
Choroszcz

Zespół Szkół w Choroszczy ul. Powstania Styczniowego 26A
październik 2016 – czerwiec 2017 r.

-Oligofrenopedagogika
-Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
-Przygotowanie pedagogiczne
-Terapia pedagogiczna
-Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-Zarządzanie oświatą
Pisz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu ul. Gizewiusza 10
październik 2016 – czerwiec 2017 r.
Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej Białystok

I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku ul. Brukowa 2
październik 2016 – czerwiec 2017 r.