INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

tel. 85-716-62-21, 512-321-121

 • obrazek

  Harmonogram egzaminów dyplomowych
  Luty 2018 r.

  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  Szanowni Państwo, dyrektorzy i nauczyciele
  szkół i placówek oświatowych

  oferujemy Państwu szkolenia wynikających ze zmian w oświacie.
  więcej
 • obrazek
  Trwa rekrutacja na semestr wiosenny roku akademickiego 2017/2018 – zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego 2017 r.
  Zapraszamy!
  Ściągnij AKTUALNY informator
 • obrazek

  STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE W BIAŁYMSTOKU

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018 więcej >>>
 • obrazek

  STUDIA PODYPLOMOWE W BIAŁYMSTOKU

  Opłata rekrutacyjna – 100 zł
  Czesne zgodnie z ofertą

  Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lutego 2018 r.
  oferta na rok akademicki 2017/2018
  więcej >>>
 • obrazek

  UWAGA !

  Chcesz uzupełnić kurs kwalifikacyjny do rangi studiów podyplomowych..?
  W roku szkolnym 2017/2018 dla wszystkich absolwentów kursów kwalifikacyjnych zostanie uruchomiona oferta tzw.: „TRZECIEGO SEMESTRU”
  TRYB INDYWIDUALNY TRWA JEDEN SEMESTR!!!
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
  INFORMACJA
  DOT. UPRAWNIEŃ DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH W PRZEDSZKOLACH I KLASACH I –III
  (dot. studiów w zakresie wczesnego nauczania języka obcego)
  ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH KWALIFIKACJI WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI
  więcej >>>
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek
 • obrazek

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Mentor”

  zaprasza rodziców do zapisów na NIEODPŁATNE zajęcia w ramach
  Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Wczesne wspomagane rozwoju to pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego problemów rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole     więcej >>>
 • obrazek
  Nawiązaliśmy współpracę z certyfikowanymi terapeutami Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS), która przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu
  więcej ...
 • obrazek

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego

W środę 25 października 2017 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Studiów Podyplomowych realizowanych w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Inaugurację poprowadziły Pani Patrycja Mikucka oraz Pani Ewelina Skibicka.Obecny był również Dyrektor Ośrodka Pan Leszek Twarowski oraz wieloletni wykładowcy Pani Bożena Baranowska oraz Pan Marek Frąckiewicz, który przedstawił wykład inaugurujący pt. „Zmiany w prawie oświatowym od 01 września 2017 r.”

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w BIAŁYMSTOKU

30 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjno - bankietowej AMBROZJA w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Białymstoku we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie. W roku akademickim 2016/2017 realizowano 28 kierunków pedagogicznych oraz 5 kierunków administracyjnych, które ukończyło 596 absolwentów. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w GRAJEWIE

31 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Grajewie we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie.. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w PISZU – edycja II

31 sierpnia 2017 r. odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Piszu we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie. Obecnie jest prowadzona rekrutacja na rok akademicki 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w zakładce http://mentor-med.pl/wskp

Egzaminy dyplomowe w Białymstoku

W dniach 24-25 czerwca 2017 r. odbyły się egzaminy dyplomowe Studiów Podyplomowych realizowanych w Białymstoku przy współpracy z Wyższą Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Łącznie realizowano w Białymstoku 27 kierunków pedagogicznych ( Autyzm, Oligofrenopedagogika, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne, Terapia Pedagogiczna, Rewalidacja, Geografia, Biologia, Historia, WOS, Informatyka, Surdopedagogika, Logopedia, Zarządzanie oświatą , Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Edukacja dla bezpieczeństwa) oraz kierunki związane z ochroną zdrowia i zarządzaniem ( Higiena i epidemiologia w ochronie zdrowia, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Bezpieczeństwo i Higiena pracy). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na nowy rok akademicki 2017/2018 w zakładce http://mentor-med.pl/wskp.php?ktory=0. Zapraszamy również Absolwentów WSKPiSM do skorzystania ponownie z naszej oferty z 20% niższą.

Egzamin dyplomowy w Piszu

W piątek 9 czerwca 2017 r. odbył się egzamin dyplomowy z kierunków: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie Pedagogiczne, Oligofrenopedagogika, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Piszu.
Wszystkim zdającym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym

Egzamin dyplomowy z Logopedii w Grajewie

W sobotę 3 czerwca 2017 r. odbył się egzamin dyplomowy studiów podyplomowych z Logopedii.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Wycieczka przyrodnicza do Rezerwatu Krzemianka

27 maja 2017 r. Studenci Studiów Podyplomowych z zakresu Geografii oraz Biologii w ramach zajęć wybrali się na wycieczkę przyrodniczą z Przewodnikiem do Rezerwatu Przyrody Krzemianka. Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka pozwoliła studentom na poszerzenie wiedzy przyrodniczej a przygotowana przez leśników ścieżka turystyczna prowadząca przez Rezerwat umożliwiła podziwianie piękna tego niezwykłego terenu. Wycieczka zakończyła się ogniskiem.

Konferencja „Edukacja dla przyszłości”

W dniach 20-21 maja 2017r. w Warszawie z inicjatywy Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych odbyła się ogólnopolska konferencja p.t. „Edukacja dla przyszłości”. W części merytorycznej wykłady wygłosili: Rektor WSKPISM dr Monika Brenner-Zawierucha p.t. ”Co dalej z naukami humanistycznymi?” oraz wykładowca uczelni dr hab. Mirosław Murata p.t. „Edukacja dla przyszłości”. W dalszej części z ofertą studiów licencjackich i magisterskich zapoznał dyrektor Instytutu- Rafał Kosmulski, natomiast ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018 przedstawiła Krystyna Adaśko zastępca dyrektora instytutu studiów podyplomowych. W II części konferencji odbyły się konsultacje indywidualne według regionów podczas których w praktyczny sposób omawiano podsumowanie organizacji roku akademickiego 2016/2017 oraz przygotowanie do rekrutacji oraz organizacji roku akademickiego 2017/2018. W konferencji wzięli udział dyrektorzy filii, partnerzy instytutu.

Zajęcia warsztatowe z "Metod i form terapii w różnych grupach wiekowych" na studiach podyplomowych realizowanych przez nasz Ośrodek w Białymstoku.